Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Universitat Politècnica de Catalunya
Codi d'expedient:
CONOB102000CO2019023
Esmena d'error en el Plec de clàusules administratives
Data de publicació: 09/05/2019 13:05 h
Descripció: S'ha detectat un error al plec de clàusules administratives, a l'apartat C.2. (pagina 2) que correspon al desglossat del pressupost base de licitació:
Allà on diu "21% IVA sobre 91.787,74 ¤..............................8.724,14 ¤,
ha de dir: "21% d'IVA sobre 184.400,67 ¤........................ 38.724,14 ¤

Aclariments Plecs
Data de publicació: 22/05/2019 11:15 h
Descripció: 1.-Oferta econòmica
(Punt: M. Criteris d'adjudicació / II. Criteris avaluables de forma automàtica / 1) Oferta econòmica)

Es valora la millor oferta sobre el pressupost base de licitació. L'oferta econòmica es donarà en ¤ totals, en cap cas en ¤/Wp. A la pàgina 43 dels plecs hi ha la fitxa de resum d'obligada presentació on caldrà indicar les ofertes per a cadascun dels punts.

2.-Dimensions dels mòduls
(Punt: M. Criteris d'adjudicació / II. Criteris avaluables de forma automàtica / 2) Millora en la potència pic dels mòduls)

Els mòduls fotovoltaics de l'oferta hauran de tenir unes prestacions equivalents o superiors a les descrites al punt 7.1 del Projecte. Els mòduls ofertats hauran de mantenir les dimensions especificades (60 cèl·lules -120 cèl·lules partides) i no s'admetran altres dimensions, ja que suposaria un canvi important del Projecte executiu.
Esmena error al Plec clàusules administratives
Data de publicació: 24/05/2019 09:57 h
Descripció: S'ha detectat un error al Plec de clàusules administratives, a títol de l'apartat L (pag.4).
Allà on diu "Documentació referent als criteris sotmesos a un judici de valor del sobre B", ha de dir "Documentació referent als criteris sotmesos a un judici de valor del sobre A".
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya