Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

COMUNICAT SOBRE LA PUBLICACIÓ A LA PLATAFORMA DELS CONTRACTES TRAMITATS D'EMERGÈNCIA https://bit.ly/2S0fuWv ACTUALITZACIÓ DEL COMUNICAT SOBRE ELS ACTES D'OBERTURA DE SOBRES VIRTUALS O TELEMÀTICS (29 D'ABRIL DE 2020) https://bit.ly/2VTEmjS

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Codi d'expedient:
S-39/19 (ICGC-2019-00011)
Composició Mesa Contractació. Expedient S-39/19 (ICGC-2019-00011)
Data de publicació: 06/02/2019 13:12 h
Descripció: De conformitat amb la clàusula dissetena del PCA, es fa pública la composició de la mesa de contractació per l'expedient de referència.
Obertura sobre C. Expedient S-39/19 (ICGC-2019-00011)
Data de publicació: 29/03/2019 08:40 h
Descripció: S'informa a les empreses licitadores d'aquest procediment que l'obertura pública del sobre C es realitzarà el dia 2 d'abril de 2019 a les 10.00 hores a la Seu de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Parc de Montjuïc s/n, 08038 Barcelona.
Resultats sobre B i acte d'obertura sobre C. Expedient S-39/19 (ICGC-2019-00011)
Data de publicació: 03/04/2019 10:00 h
Descripció: Es procedeix a la publicació de la puntuació obtinguda per les empreses licitadores en relació als criteris avaluables mitjançant un judici de valor inclosos en el sobre B, així com de la lectura de les ofertes econòmiques incloses en els sobres C que va tenir lloc el dia 2 d'abril de 2019 a les 10.00 hores.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya