Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Sant Just Desvern
Codi d'expedient:
AUM 2018 56
PUBLICACIÓ DE DOCUMENTACIÓ
Esmenat en data: 06/07/2018 12:50 h
Descripció: Per causes tecniques al·lienes a l'Ajuntament es publica novament la segúent documentació: Plec de clàusules administratives; Plec de prescripcions tècniques; acord plenari anunci licitació; memòria justificativa;ANNEXOS DOCUMENTACIÓ INFORMATIVA 1 DE 2;ANNEXOS DOC INFORMATIVA 2 DE 2;Annex 4.2. PERSONAL A SUBROGAR; anunci de licitacio
NOVA PUBLICACIÓ ANNEX 7 i INFORMACIÓ SOBRE ANNEXOS 5 I 6
Data de publicació: 10/07/2018 13:30 h
Descripció: Es torna a publicar el document contingut com annex 7 (en format PDF i excel) informatius dels criteris d'ajudicació del contracte, atès que no és visible per algunes empreses.
També s'informa que els Annexos 5 i 6 es troben dins dels Sobres Digitals, on les empreses hauràn de presentar la seva oferta.
PUBLICACIÓ DELS ANNEXOS 5.1 5.2 i 6.1 6.2 6.3
Data de publicació: 11/07/2018 12:45 h
Descripció: En publiquen els annexos 5.1 5.2 I 6.1 6.2 6.3
NOVA PUBLICACIÓ REVISADA DELS ANNEXOS 5.2. 6.2 i 7
Data de publicació: 17/07/2018 15:15 h
Descripció: Es tornen a publicar els Annexos 5.2, 6.2, 7 revisats per tal d'aclarir la informació referent als criteris automàtic i el sobre 2 vs sobre 3.
ACLARIMENTS REFERENTS A DIFERENTES ASPECTES DEL PCAP I PPT
Data de publicació: 19/07/2018 13:15 h
Descripció: En base al seu interés ss adjuntem novament un arxiu amb els aclariments relacions amb diferents punts del plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques, que ja van ser publicats en la Plataforma en data 17 de juny de 2018.
LLOC DE POSADA A DISPOSICIÓ DELS CONTENIDORS TIPUS
Data de publicació: 02/08/2018 10:00 h
Descripció: D'acord amb el punt 2.10.3 del Plec de prescripcions tècniques el lloc on les empreses licitadore hauran de posar a disposció de l'Ajuntament una unitat de cada tipus de contenidor proposat serà el magatzem de la Brigada Municipal, situat al carrer Espigolera, 4 de Sant Just Desvern
HORARI BRIGADA MUNICIPAL
Esmenat en data: 07/08/2018 12:15 h
Descripció: En relació a l'horari d'obertura de la Brigada Municipal per dipositar els contenidors tipus és de 07:15 a 14:15 hores. Prèviament haureu de posar-vos en contacte amb l'Ajuntament al teléfon 93.480.48.00.
PUBLICACIÓ RESULTAT DE LA VALORACIÓ DEL SOBRE B (CRITERIS DE JUDICI DE VALOR)
Data de publicació: 28/09/2018 14:30 h
Descripció: Es publica l'informe tècnic de valoració dels criteris sotmesos a judici de valor juntament amb l'explicació d'aplicació dels criteris valorats
CERTIFICAT DECRET ALCALDIA
Data de publicació: 01/10/2018 09:30 h
Descripció: RATIFICACIÓ PEL PLE DEL DECRET D'ALCALDIA MODIFICACANT LA COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya