Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya
Codi d'expedient:
CSC M 1/18
Informació Lots
Data de publicació: 25/01/2019 15:20 h
Descripció: *Avís: El present expedient consta de 15 lots. No obstant a efectes de configuració de sobres i atès que hi ha una única base de dades on consta la informació de la totalitat dels lots, es configura com si fos un expedient sense lots. En el sobres de l'expedient trobareu la informació de tots els lots.

En aquest sentit qualsevol empresa es pot presentar a la totalitat dels lots o als lots que consideri, sense que en cap cas sigui obligatori presentar-se a tots. En cas de no presentar-se a la totalitat dels lots únicament s'haurà de complimentar la informació relativa al lot o lots que es presenti el licitador.

Qualsevol dubte que tingueu podeu amb el Servei Agregat de Contractacions Administratives del Consorci de Salut i d'atenció Social de Catalunya.
BBDD V2
Data de publicació: 08/02/2019 13:30 h
Descripció: BBDD V2
RESOLUCIO ESMENA
Data de publicació: 08/02/2019 13:30 h
Descripció: RESOLUCIO ESMENA
Fitxer DEUC
Data de publicació: 05/03/2019 11:30 h
Descripció: Fitxer DEUC
ACTA A
Data de publicació: 14/03/2019 11:15 h
Descripció: ACTA A
ACTA C
Data de publicació: 21/03/2019 13:35 h
Descripció: ACTA C
COPIA OFERTES
Data de publicació: 21/03/2019 13:35 h
Descripció: COPIA OFERTES
Publicacio informe de valoració previa a la tramitació de la proposta d'adjudicació i adjudicació de la licitació
Data de publicació: 26/04/2019 14:05 h
Descripció: A efectes de tenir coneixement de les puntuacions i les valoracions en relació a l'expedient de referència i per tal que les empreses interessades puguin fer les al·legacions o observacions pertinents, adjuntem l'informe de valoració prèvia a la tramitació de la proposta d'adjudicació i adjudicació final de la licitació.

Passats 5 dies des de la publicació del present informe de valoració i en el cas que no hi hagi hagut cap al·legació per part de les empreses interessades, la Mesa de Contractació proposarà l'adjudicació de la present licitació i, seguidament, l'Òrgan de Contractació adjudicarà la present licitació.

Tauler d'anuncis

Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya