Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

18.01.2021 INCIDÈNCIA 16/01/2021, DE 04:10H A 19:00H EN DIVERSOS SERVEIS ALLOTJATS AL CENTRE DE PROCESSAMENT DE DADES DE LA GENERALITAT QUE VA AFECTAR, ENTRE ALTRES, LA DISPONIBILITAT DEL SERVEI DE LA PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA I LES EINES DE LICITACIÓ ELECTRÒNICA. LA INCIDÈNCIA JA HA ESTAT RESOLTA.

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Ajuntament del Masnou
Codi d'expedient:
LIC 8/2019
Acta de qualificació de la documentació general (declaració responsable)
Data de publicació: 17/06/2019 10:30 h
Descripció: Acta de la Mesa de contractació de qualificació de la documentació general (declaració responsable) en la licitació convocada per a l'adjudicació de les concessions administratives per l'explotació, per lots, de les guinguetes de propietat municipal situades a la via pública: zona esportiva de Pau Casals (lot 1), plaça de Marcel¿lina Monteys (lot 2) i jardins de Països Catalans (lot 3).
Acte públic obertura Sobre B
Data de publicació: 18/06/2019 10:00 h
Descripció: L'acte públic d'obertura del Sobre B (documentació criteris que depenen d'un judici de valor) tindrà lloc el divendres 21 de juny de 2019 a les 11:30 hores a la Sala de Plens de l'Ajuntament.
Decret de modificació de la designació dels membres de la Mesa de contractació LIC 8/2019
Data de publicació: 19/06/2019 12:30 h
Descripció: Decret de modificació de la designació dels membres titular i suplent de la Presidència de la Mesa de contractació LIC 8/2019.
Acta revisió esmenes i obertura sobre B
Data de publicació: 15/07/2019 13:00 h
Descripció: Acta de la Mesa de contractació de revisió d'esmenes de la documentació general i d'obertura del sobre B (proposta tècnica acreditativa dels criteris que depenen d'un judici de valor).
Acte públic obertura sobre C
Data de publicació: 19/07/2019 14:15 h
Descripció: L'acte públic d'obertura Sobre C (documentació relativa a la proposició econòmica i resta de criteris quantificables automàticament) tindrà lloc el dimarts 23 de juliol a les 9:00 hores a la Sala de Plens de l'Ajuntament.
Acta estudi informe tècnic de valoracio criteris no quatificables automàticament i obertura sobre C
Data de publicació: 29/07/2019 12:35 h
Descripció: Acta de la Mesa de contractació per a l'estudi tècnic de valoracio de les propostes tècniques i resta de criteris no quantificables automàticament i d'obertura del sobre C que conté la documentacio relativa als criteris quantificables automaticament.
Acta classificacio d'ofertes i proposta adjudicacio
Data de publicació: 31/07/2019 09:35 h
Descripció: Acta d'estudi de l'informe tècnic de valoracio dels criteris automàtics, classificacio d'ofertes i proposta d'adjudicacio
Acta revisió de la documentació prèvia a l'adjudicació
Data de publicació: 19/09/2019 13:40 h
Descripció: Acta de la mesa de contractacio de revisió de la documentacio prèvia a l'adjudicació de les concessions administratives per a l'explotació de les guinguetes de propietat municipal, situades a la zona esportiva de Pau Casals (lot 1), a la plaça de Marcel·lina Monteys (lot 2) i als jardins de Països Catalans (lot 3).
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya