Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Torelló
Codi d'expedient:
X2019003477
aclariment clàusula 1.12.1.2
Data de publicació: 18/07/2019 10:30 h
Descripció: D'acord amb el previst en la clàusula 1.12.1.2 i Annex 3 del plec de clàusules administratives particulars la puntuació per reducció del termini d'execució és de 10 punts per setmana, i fins un màxim de 30 punts

I conforme el previst en la clàusula 1.17), apartat H del quadre de característiques i Annex 3 del PCAP es preveu com a oferta anormalment baixa la reducció del termini d'execució en més de 3 setmanes; obtenint el màxim de valoració en aquest apartat amb una reducció de 3 setmanes
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya