Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Ajuntament d'Òdena
Codi d'expedient:
H1002011001
Nomenament de membres Mesa llicència autotaxi
Data de publicació: 06/05/2019 10:30 h
Descripció: Per decret d'alcaldia s'hga procedit al nomenament dels membres de la Mesa i se'ls convoca a la seva constitució en data 09.05.2019, a les 13'00 hs.
Constitució Mesa - obertura de sobres
Data de publicació: 10/05/2019 10:00 h
Descripció: En data 09-05.2019 s'ha procedit a la constitució i obertura dels sobres A presentats pels licitadors. Acte seguit s'han oberts els sobres B i s'ha acordat donar trasllat de la documentació als serveis tècnics per a que emtin valoració. Igualment, detectat una incidència en una de les propostes presentades, s'ha atrgat un termini de 3 dies per esmenar-la.
Acta 2 Mesa de contratació - proposta d'adjudicació
Data de publicació: 17/05/2019 10:00 h
Descripció: Rebudes i valorades les ofertes, en data 16.05.2019 la Mesa de Contractació ha efectuat proposta de valoració a favo de l'oferta més avantatjosa tècnica i econòmicament.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya