Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues
Codi d'expedient:
1403 0011 2019
Composició Mesa de Contractació
Data de publicació: 01/04/2019 12:00 h
Descripció: En l'acord de la Junta de Govern Local de data 19 de febrer de 2019 es va acordar que la Mesa de Contractació està formada per:
- Presidència: Raül Casado Ruiz, regidor d'esports.
- Vocals:
- César Flecha Sebastián, Secretari-interventor.
- Oriol Pareta Acero, tècnic municipal d'esports i Turisme.
- Jordi Milà Lozano, Tècnic Municipal d'equipaments.

- Secretari: Arcadi Corominas Baig, Tècnic d'Administració General de l'Ajuntament.
MODIFICACIO DE CONVOCATORIA DE LA MESA DE CONTRATCACIO
Data de publicació: 01/04/2019 12:00 h
Descripció: Es fa públic que la Sra. Alcaldessa ha dictat Decret de l'Alcaldia en el qual s'acorda modificar la convocatòria de la Mesa de Contractació per a l'obertura del SOBRE B. La nova convocatòria és el dia 2 d'abril de 2019 a les 12.30hs.
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIO SESSIO 1
Data de publicació: 02/04/2019 14:40 h
Descripció: Es fa pública l'acta de la sessió de la Mesa de Contractació en la qual s'ha procedit a l'obertura del Sobre A de les ofertes presentades
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIO SESSIO 2
Data de publicació: 02/04/2019 14:45 h
Descripció: Es fa pública l'acta de la sessió de la Mesa de Contractació en la qual s'ha procedit a l'obertura del Sobre B de les ofertes presentades

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIO SESSIO 3
Data de publicació: 09/04/2019 15:00 h
Descripció: Es fa pública l'acta de la sessió de la Mesa de Contractació en la qual s'ha procedit a la valoració dels criteris que depenen d'un judici de valor, a l'obertura del Sobre C de les ofertes presentades, la valoració dels criteris automàtics, la classificació de les ofertes i a fer una proposta d'adjudicació a l'Òrgan de Contractació
INFORME DE VALORACIO DELS CRITERIS QUE DEPENEN D'UN JUDICI DE VALOR
Data de publicació: 09/04/2019 15:10 h
Descripció: Es fa públic l'Informe de valoració elaborat pel personal tecnic de l'Ajuntament sobre els criteris que depenen d'un judici de valor.
CONVOCATORIA DE LA MESA DE CONTRACTACIO
Data de publicació: 24/04/2019 11:00 h
Descripció: Es fa públic el decret de l'alcaldia de convocatòria de la Mesa de Contractació
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIO SESSIO 4
Data de publicació: 30/04/2019 14:00 h
Descripció: Es fa pública l'acta de la sessió de la Mesa de Contractació
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya