Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

INCIDÈNCIA GENERALITZADA EN APLICACIONS CORPORATIVES DE LA GENERALITAT ESTÀ AFECTANT LA PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA. ELS TÈCNICS ESTAN TREBALLANT PER TAL QUE PUGUI ESTAR RESOLTA AL MÉS AVIAT POSSIBLE.

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona
Codi d'expedient:
2018/2362
Presentació de les propostes per part dels licitadors
Data de publicació: 07/06/2019 12:00 h
Descripció: Us recordem que el termini per a la presentació de les propostes finalitza el dia 19 de juny a les 14:00 hores. En el moment de presentar la documentació, caldrà que el licitador ompli un document acreditatiu per al registre d'entrada.

Qualsevol dubte o aclariment sobre el Plec de Clàusules Administratives Particulars,
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o qualsevol altre informació relativa a
aquest expedient, ha de formular -se per escrit a través del " Tauler d'Anuncis" del perfil
del contractant de la web
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/dipsalut
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya