Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona
Codi d'expedient:
2018/2362
Presentació de les propostes per part dels licitadors
Data de publicació: 07/06/2019 12:00 h
Descripció: Us recordem que el termini per a la presentació de les propostes finalitza el dia 19 de juny a les 14:00 hores. En el moment de presentar la documentació, caldrà que el licitador ompli un document acreditatiu per al registre d'entrada.

Qualsevol dubte o aclariment sobre el Plec de Clàusules Administratives Particulars,
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o qualsevol altre informació relativa a
aquest expedient, ha de formular -se per escrit a través del " Tauler d'Anuncis" del perfil
del contractant de la web
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/dipsalut
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya