Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Codi d'expedient:
011/2019-CONT
Composició de la Mesa de Contractació
Data de publicació: 09/05/2019 11:55 h
Descripció: La Mesa de Contractació està formada per:
Presidenta: Sra. Glória Garcia Prieto (Regidora d'Educació, Ocup., Seguretat i RRHH), actuarà com a suplent la persona que designi.
Vocals: Sr. Dionís Ginés Parrilla (Cap de Policia Local), actuarà com a suplent la persona que designi; Sra. Olga Romero Soler (Cap Unitat Adminsitrativa), actuarà com a suplent la persona que designi; Sr. Cèsar Rodríguez Solà (Interventor Municipal), actuarà com a suplent el Sr. Josep Maria Sabater Navarro (Tècnic responsable de Compres i Serveis Generals); Sr. Josep Gomariz Meseguer (Secretari de l'Ajuntament), actuarà com a suplent la Sra. Pilar Traver Marqués (Tècnica d'Administració General).
Secretaria: Sra. Sílvia Vilanova Mestres (administrativa de Contractació), actuarà com a suplent la persona que designi.
ACTE D'OBERTURA DEL SOBRE C
Data de publicació: 06/06/2019 11:30 h
Descripció: Acte d'obertura del sobre C que contè l'oferta econòmica i resta de criteris automàtics.
Dia: dijous 13 de juny de 2019
Hora: 12
Lloc: Sala de Tecnologies de la Comunicació de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Plaça de la Vila, 11. 1r pis.
ACTA OBERTURA SOBRE A i B
Data de publicació: 18/06/2019 11:00 h
Descripció: Acta de la Mesa de Contractració d'obertura dels sobres A i B
Informe valoració mostres i sobre B subjectes a judici de valor
Data de publicació: 18/06/2019 11:05 h
Descripció: Informe valoració mostres i sobre B subjectes a judici de valor
ACTA QUALIFICACIÓ SOBRE B i OBERTURA SOBRE C
Data de publicació: 09/07/2019 12:40 h
Descripció: Acta de qualificació del sobre B i d'obertura del sobre C
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya