Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Codi d'expedient:
011/2019-CONT
ACLARIMENT SOBRE EL DOCUMENT "Model de submissió als jutjats i tribunals (empreses estrangeres)"
Data de publicació: 24/04/2019 12:10 h
Descripció: En l'espai del Sobre Digital, dins de la pestanya "Altra documentació administrativa", s'ha configurat com obligatori el "Model de submissió als jutjats i tribunals (empreses estrangeres)".
Per tal de donar curs a l'oferta, les empreses que siguin estrangeres hauran d'adjuntar degudament complimentat el model; en el cas de les ofertes no estrangeres, serà suficient amb aportar el model sense complimentar per tal de salvar aquesta incidència de caire tècnic.

INCIDÈNCIA AMB L'EINA "SOBRE DIGITAL", SOBRE C
Data de publicació: 24/04/2019 12:10 h
Descripció: En la gestió del Sobre C, les empreses que presentin les seves ofertes han de tenir en compte el següent:
¿ Per error tècnic, s'ha d'aportar documentació en els seus tres apartats.
¿ El document a presentar en els tres apartats és el mateix, identificat com a "Annex 2. Model oferta econòmica.docx". Aquest conté els espais per delimitar proposta econòmica (2.1); termini de lliurament (2.2) i major termini de garantia (2.3).
¿ El document identificat com a "Annex 3. Model instància presentació mostres.docx" és el document que les empreses licitadores han d'adjuntar a les mostres que, d'acord amb la clàusula 10.6.1 del PCAP, han de fer arribar per correu postal o equivalent.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya