Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Ajuntament d'Olèrdola
Codi d'expedient:
X2018001651
ESMENA D'ERROR MATERIAL AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
Data de publicació: 11/04/2019 13:30 h
Descripció: S'ha detectat un error material en la descripció de l'acreditació de la solvència professional o tècnica establerta en la clàusula 1.10.b) dels Plecs de clàusules administratives particulars que regeixen el present contracte; de manera que allà on diu:
"Serà obligatori acreditar la realització d'un mínim de tres contractes de serveis de control financer amb l'administració local, de característiques anàlogues i d'import igual o superior al que és objecte de contracte. ..."
Ha de dir:
"Serà obligatori acreditar la realització d'un mínim de tres contractes amb l'administració local o empresa privada, de característiques anàlogues i d'import igual o superior al que és objecte de contracte. ..."

Es procedirà a l'esmena de l'error indicat per Decret de l'Alcaldia i a la posterior publicació de la resolució de rectificació.
RESOLUCIÓ ESMENA D'ERROR MATERIAL AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
Data de publicació: 12/04/2019 11:40 h
Descripció: Resolució de l'Alcaldia 2019DECR000216, de data 12 d'abril de 2019, per la qual es rectifica l'error material en la clàusula 1.10.b) del PCAP.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya