Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Codi d'expedient:
LICFP 19-25
Obertura Ofertes Tècniques (Sobre 2)
Data de publicació: 24/04/2019 17:35 h
Descripció: Benvolguts senyors,

Els hi comuniquem que l'obertura pública de les ofertes tècniques (sobre 2) de l'expedient de referència, està prevista per al dia 26 d'abril de 2019, a les 10:00 hores, a la Sala de Juntes de la Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Obertura Ofertes Econòmiques (Sobre 3)
Data de publicació: 28/06/2019 12:30 h
Descripció: Benvolguts senyors,

Els hi comuniquem que l'obertura pública de les ofertes econòmiques (sobre 3) de l'expedient de referència, està prevista per al dia 2 de juliol de 2019, a les 12:00 hores, a la Sala de Juntes de la Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Important: Recordar que la nova ubicació física de les Oficines de la "Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau" es el Pavelló de l'Administració, Ala Est, 3 planta, departament d'Assessoria jurídica.
Resum obertura ofertes econòmiques (sobre 3)
Data de publicació: 02/07/2019 13:30 h
Descripció: En data 2 de juliol de 2019 a les 12:00 hores, s'ha procedit en acte públic a l'obertura del sobre 3 "Oferta econòmica i d'altres referències avaluables automàticament" del contracte de servei de consultoria per a la definició i implantació i posterior manteniment d'un sistema de gestió ambiental i energètica al Recinte Modernista de Sant Pau i la obtenció de les ISO 14.001 i 50.001, havent concorregut presencialment una de les quatre empreses presentades a la licitació.
Prèviament a iniciar l'acte d'obertura pública del sobre número 3, la Mesa de contractació ha exposat el resultat de l'obertura del sobre 2 "Ofertes Tècniques" i ha facilitat copia del mateix a tots els membres de la Mesa, així com al representant de l'empresa licitadora assistent.
Acte seguit, la Mesa de contractació ha procedit a l'obertura pública de les proposicions econòmiques.
Finalment i com s'ha comunicat en l'acte d'obertura del sobre 3, a continuació es publica, a la plataforma de contractació pública
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya