Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Institut Municipal d'Informàtica
Codi d'expedient:
19000035
Rectificació Error Material PPT
Data de publicació: 09/04/2019 14:30 h
Descripció: Rectificació Error Material Plec de Prescripcions Tècniques
Interposició recurs especial
Data de publicació: 16/04/2019 13:30 h
Descripció: S'informa que el dia 11 d'abril de 2019 es van interposar dos recursos especials en matèria de contractació contra l'anunci de licitació, plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques d'aquest contracte. Les empreses recurrents sol·liciten l'anul·lació dels documents esmentats més la suspensió de la tramitació del procediment. Actualment s'està a l'espera de la resolució per part del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en relació a la suspensió de la tramitació del procediment.
2a Rectificació Error Material PPT
Data de publicació: 16/04/2019 14:00 h
Descripció: 2a Rectificació Error Material PPT
Ampliació Termini Presentació Ofertes
Data de publicació: 16/04/2019 14:30 h
Descripció: Ampliació Termini Presentació Ofertes
Suspensió del procediment decontractació de l'Institut Municipal d'Informàtica
Data de publicació: 27/05/2019 15:00 h
Descripció: Suspensió del procediment de contractació de l'Institut Municipal d'Informàtica, Exp. núm. 19000035
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya