Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Codi d'expedient:
S-112/19 (ICGC-2019-00016)
Composició Mesa de Contractació. Expedient S-112/19 (ICGC-2019-00016)
Data de publicació: 05/02/2019 08:45 h
Descripció: De conformitat amb allò previst a la clàusula dissetena del plec de clàusules administratives, es fa pública la composició de la mesa de contractació de l'expedient indicat a l'encapçalament.
Obertura sobre B. Expedient S-112/19 (ICGC-2019-00016)
Data de publicació: 21/02/2019 09:15 h
Descripció: S'informa a les empreses licitadores d'aquest procediment de licitació que l'obertura pública del sobre B es realitzarà el dia 27 de febrer de 2019 a les 12.00 hores a la Seu de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Parc de Montjuïc s/n, 08038 Barcelona.
Acte obertura sobre B. Expedient S-112/19 (ICGC-2019-00016)
Data de publicació: 28/02/2019 12:30 h
Descripció: Es procedeix a la publicació de la lectura de les ofertes econòmiques incloses en els sobres B, del procediment de licitació de referència, que va tenir lloc el dia 27 de febrer de 2019 a les 12.00 hores.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya