Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Santa Oliva
Codi d'expedient:
2457/2018
ANUNCI DE COMPOSICIÓ DEL JURAT DEL CONCURS DE PROJECTES
Data de publicació: 05/04/2019 13:10 h
Descripció: Es fa públic la resolució d'Alcaldia número 115/2019 de 04.04.2019 de composició del Jurat del Concurs de projectes d'arquitectura per a la remodelació de la Plaça Europa (Exp: 2457/2018).

Es concedeix un termini de deu dies hàbils a comptar del dia següent a la present publicació per presentar l'abstenció o recusació dels membres nomenats, d'acord amb el que estableixen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL JURAT DEL CONCURS DE PROJECTES D'ARQUITECTURA PER A LA REMODELACIÓ DE LA PLAÇA EUROPA DE SANTA OLIVA
Data de publicació: 26/04/2019 15:05 h
Descripció: Acta del Jurat del Concurs de projectes d'arquitectura per a la remodelació de la Plaça Europa de Santa Oliva del dia 11 d'abril de 2019, per per procedir a la constitució del Jurat del procediment de referència i per a l'obertura i avaluació de les proposicions tècniques presentades. (Exp. 2457/2018)
ACTA DE LA SESSIÓ DEL JURAT PER A L'OBERTURA DE LES PROPOSICIONS TÈCNIQUES AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR DEL CONCURS DE PROJECTES D'ARQUITECTURA
Data de publicació: 02/05/2019 11:05 h
Descripció: Acta del Jurat del Concurs de projectes d'arquitectura per a la remodelació de la Plaça Europa de Santa Oliva del dia 11 d'abril de 2019, per procedir a l'anàlisi i valoració de les proposicions contingudes en els Sobre 2 del procediment de referència (Exp. 2457/2018).
ACTA DE LA SESSIÓ DEL JURAT PER A LA VALORACIÓ DE LES PROPOSICIONS TÈCNIQUES DEL CONCURS DE PROJECTES D'ARQUITECTURA
Data de publicació: 02/05/2019 11:15 h
Descripció: Acta del Jurat del Concurs de projectes d'arquitectura per a la remodelació de la Plaça Europa de Santa Oliva del dia 25 d'abril de 2019, a l'objecte de prosseguir amb l'anàlisi i valoració de les proposicions contingudes en els Sobre 2 del procediment de referència, iniciades en la sessió del Jurat del passat 11.04.2019, i emissió de fallada.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya