Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Fundació Centre de Regulació Genòmica
Codi d'expedient:
CRG15/18
CRG15/18 - COMPOSICIÓ MESA DE CONTRACTACIÓ
Esmenat en data: 28/11/2018 15:51 h
Descripció: CRG15/18 - COMPOSICIÓ MESA DE CONTRACTACIÓ
ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ (SOBRE NÚM. 1)
Data de publicació: 03/12/2018 09:25 h
Descripció: ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ, DE QUALIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ GENERAL CONTINGUDA AL
SOBRE NÚM. 1 i CORRESPONENTS ESMENES DEL PROCEDIMENT OBERT RELATIU AL CONTRACTE PELS SERVEIS DE SUPORT I
MANTENIMENT DELS SISTEMES INFORMÀTICS DEL CRG.
INFORME SOBRE 2
Data de publicació: 17/12/2018 10:00 h
Descripció: Informe respecte la Valoració de les propostes rebudes al Sobre 2 per la licitació de l'Expedient CRG15/18 pels SERVEIS DE SUPORT I MANTENIMENT DELS SISTEMES INFORMÀTICS DEL CRG.
ACTA SOBRE 2
Data de publicació: 17/12/2018 10:07 h
Descripció: ACTA D'OBERTURA DE LES OFERTES AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES O CRITERIS AUTOMÀTICS
Specialist Computer Centres (SCC) - Oferta pressumptament desproporcionada
Data de publicació: 11/01/2019 12:25 h
Descripció: S'adjunten els documents on es recullen les motivacions per les que CRG ha admès les ofertes pressumptament anormals o desproporcionades
INFORME D'OBERTURA DEL SOBRE 3 I VALORACIÓ GLOBAL
Data de publicació: 16/01/2019 09:00 h
Descripció: INFORME D'OBERTURA DEL SOBRE 3 I VALORACIÓ GLOBAL
ACTA SOBRE 3 I PROPOSTA ADJUDICACIÓ
Data de publicació: 16/01/2019 09:01 h
Descripció: ACTA SOBRE 3 I PROPOSTA ADJUDICACIÓ
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya