Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Cabra del Camp
Codi d'expedient:
65/2018
Anunci de Composició de Mesa
Data de publicació: 04/12/2018 13:30 h
Descripció: Anunci de Composició de Mesa
Acta obertura Sobre 2
Data de publicació: 11/12/2018 17:30 h
Descripció: Acta Obertura del Sobre 2
Anunci de composició de Mesa
Data de publicació: 20/12/2018 14:15 h
Descripció: La Mesa de contractació per la valoració de la documentació presentada en la contractació del servei de gestió integral amb garantia total de l'enllumenat públic de Cabra del Camp, amb la inversió de les instal·lacions del municipi es reunirà d'acord amb l'establert en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Lectura de l'informe de valoració del Sobre 2 i obertura del Sobre 3 ¿ Oferta econòmica
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya