Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Servei Català de Trànsit
Codi d'expedient:
SCT-2018-92
Obertura sobres C
Data de publicació: 30/08/2018 10:45 h
Descripció: D'acord amb el que estableixen la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i el plec de clàusules administratives particulars que regeix els contractes de procediment obert, aquest òrgan de contractació notificarà als licitadors i publicarà en el Tauler d'Anuncis d'aquest perfil la data i hora previstes per a la obertura de les ofertes relatives als criteris quantificables de forma automàtica referents a aquesta licitació.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya