Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Viladecans Mediterrània, SL
Codi d'expedient:
122/FP14/003
VISITA LOCAL DE LA UNIÓN
Data de publicació: 14/12/2018 13:45 h
Descripció: Per tal que els interessats puguin comprovar "in situ" les característiques del LOCAL DE L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS "LA UNIÓN" que serà objecte de les obres per a la seva adequació com a Casal de Barri, es durà a terme una visita oberta el dimecres dia 19 de desembre de 2018 a les 10:30h del matí. El local es troba situat a Viladecans, carrer Dos de Maig núm. 41 i Angel Aranyó núm. 72. Es prega a tots els interessats a assistir-hi enviïn un correu de confirmació a l'adreça cunica@vimed.net
ACLARIMENT DOCUMENTACIÓ ANNEXA AL PLEC
Data de publicació: 19/12/2018 15:00 h
Descripció: Atès que s'ha observat alguna errada en la numeració dels annexes que consta en el Plec de clàusules administratives particulars, es fa constar que la documentació que caldrà presentar en els sobres A i C és la que figura en els sobres configurats digitalment, i que és la següent:
SOBRE A:
¿ 03.1.1 ANNEX 1 DEUC
¿ 03.1.2 ANNEX 2 SOLVÈNCIA
¿ 03.1.3 ANNEX 3 ART. 71
¿ 03.1.4 ANNEX 4 RELI
¿ 03.1.5 ANNEX 5 EQUIP TÈCNIC
¿ 03.1.6 ANNEX 6 MITJANS HUMANS
¿ 03.1.7 ANNEX 7 MAQUINÀRIA
¿ 03.1.11 Declaració condicions socials
¿ 03.1.12 Declaració Grup empresarial
¿ 03.1.13 Acreditació Pla d'Igualtat

Si es presenta el DEUC, caldrà presentar també en el sobre A, annexos 5, 6 i 7, document "03.1.11 :Declaració condicions socials" , si s'escau document "03.1.12: Declaració Grup empresarial, i si s'escau, documentació compromís d'UTE"

SOBRE C:
¿ 03.1.8 ANNEX 8 PROPOSTA ECONÒMICA

En cap cas, la proposta econòmica es podrà incloure ni en el sobre A, ni en el sobre B.
EXTENSIÓ DE LA MEMÒRIA
Data de publicació: 19/12/2018 15:00 h
Descripció: El número màxim de pàgines que ha de tenir la Memòria es de 35 en format A4, amb l'excepció dels apartats B1 i B3, que podran ser en format A3.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya