Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Ajuntament d'Òdena
Codi d'expedient:
C1742018316
Obertura de proposicions
Data de publicació: 09/11/2018 11:50 h
Descripció: D'acord amb l'art. 159.6 de la LCSP , finalitzat el termini per formular proposició de participació per part de les empreses interessades, en data 12/11/2018, es procedirà a l'obertura de les ofertes rebudes i es traslladaran als Serveis Tècnics per a que emetin informe de valoració operativa
Informe tècnic obertura de propostes
Data de publicació: 12/11/2018 15:10 h
Descripció: En data 12.11.2018 s'ha procedit a l'obertura de les propostes presentades i s'ha emès informe en el sentit que cal requerir informació a les tres empreses que han formulati igual proposta econòmica.
Anunci requeriment
Data de publicació: 12/11/2018 15:50 h
Descripció: Segons informe de valoració, procedeix requerir documentació a tres de les empreses que han formulat proposta econòmica igual, en el termini de 3 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la data de la seva publicació (13/11/2018):
HERCAL DIGGERS SL
MOIX SERVEIS I OBRES, S.L.
ASOT SL-INVERSIONS 2002
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya