Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Societat Igualadina Municipal d'Aparcaments, SL
Codi d'expedient:
1/2018
Presentacio d'ofertes
Data de publicació: 24/07/2018 11:00 h
Descripció: Se rectifica el error material que contiene el anuncio epígrafe 8. [Presentacio d'ofertes] letra a) [Data límit de presentació] i en el sentido de que, tal como resulta del pliego de condiciones administrativas el plazo para la presentación de ofertas es de quince (15 días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de los pliegos y anuncio. Esto es, por tanto, la fecha límite de presentación, es el día 25 de julio.
Requeriment justificació
Data de publicació: 06/09/2018 11:45 h
Descripció: La Mesa de Contractació formula requeriment a la licitadora MEYPAR, S.L. per tal que justifiqui la seva oferta per considerar-la incursa en presumpció de anormalitat (anormalment baixa) [procediment art. 149 Llei 9/2017]
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya