Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

INCIDÈNCIA RESOLTA: la incidència tècnica en el sistema d'agregació de la informació amb la Plataforma de Contratación del Sector Público del Estado (PLACSP) ja ha estat resolta. Les publicacions del 16 al 22 de juliol de la PLACSP ja es poden consultar des del cercador de la Plataforma. Així mateix, des del 23 de juliol, ja s'incorporen correctament les publicacions de la PLACSP en el correu de subscripcions. Les publicacions del 16 al 22 de juliol s'hauran de consultar des del cercador del Portal de la Plataforma.

 

Recursos

Òrgan de contractació:
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya
Codi d'expedient:
CTTI-2018-104
Jornada informativa de Sobre Digital: 9/10/2018.
Data de publicació: 28/09/2018 13:30 h
Descripció: La sessió té per objecte facilitar l'ús de l'eina de Sobre Digital i resoldre els dubtes i les preguntes més freqüents que poden generar-se durant la preparació i la presentació d'ofertes amb aquesta eina. En aquesta sessió no s'explicarà, pas a pas, el funcionament de l'eina de l'Eina de Sobre Digital sinó els dubtes que es generen en la seva utilització.
Inscripció: Es podran inscriure fins a 2 persones per empresa. Per poder assistir a la sessió cal que ho feu a través del formulari d'inscripció. Trobareu el link al document adjunt.
Data límit d'inscripcions de la jornada informativa del dia 9 d'octubre.
Data de publicació: 01/10/2018 09:15 h
Descripció: Fins el dia 3 d'octubre (inclós) es reserven les inscripcions als licitadors interessats. Els dies següents, la inscripció estarà oberta a tothom.
RECORDATORI JORNADA SOBRE DIGITAL 09/10/2018
Data de publicació: 08/10/2018 11:40 h
Descripció: Es recorda que demà 09/10/2018 tindrà lloc la Jornada Informativa del Sobre Digital especificada al document adjunt. Atès que hi ha places disponibles, es permet l'assistència de més de dues persones per empresa, sempre i quan hagin gestionat la corresponent inscripció a l'adreça:
https://docs.google.com/forms/d/1mGsa4GoAa9DM-U0v1fINnX5zfuutBP_r3Nob13URMc0/viewform?edit_requested=true
Interposició recurs especial contra l'adjudicació LOT 1
Data de publicació: 28/06/2019 12:26 h
Descripció: En compliment d'allò que estableix l'article 63.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, es fa pública la interposició d'un recurs especial en matèria de contractació en relació al Lot número 1 de l'expedient CTTI-2018-104:
¿ Recurrent: TELEFONICA SOLUCIONES DE INFROMATICA Y COMUNICACIONES ESPAÑA S.A
¿ Acte impugnant: Resolució d'adjudicació a Vodafone dictat per l'Òrgan de Contractació el 28 de maig de 2019
¿ Suspensió automàtica de la tramitació de l'expedient: Si, en virtut de l'article 53 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Resolució recurs especial en matèria de contractació Lot 1
Data de publicació: 04/11/2019 15:36 h
Descripció: En compliment d'allò que disposa l'article 63.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, es fa pública la Resolució 332/2019 (recurs N-2019-241) del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, del recurs especial en matèria de contractació pública presentat contra la resolució per la qual s'adjudica el Lot 1 del contracte de serveis de prestació i gestió de comunicacions de veu de la Generalitat de Catalunya (exp. CTTI-2018-104-L1).
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya