Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Empreses Licitadores

Òrgan de contractació:
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
Codi d'expedient:
18/04
INSTRUCCIONS PRESENTACIÓ OFERTES EN SOBRE DIGITAL 2.0.
Data de publicació: 31/07/2018 14:20 h
Descripció: A l'enllaç que s'indica a continuació trobareu materials d'ajuda per a la presentació d'ofertes mitjançant el Sobre Digital. Per a qualsevol incidència en la presentació, podeu posar-vos en contacte mitjançant l'adreça electrònica: sau.tic@gencat.cat (assumpte "Sobre Digital") o el telèfon 902 88 44 88 ext. 31.

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml
INFORMACIÓ IMPORTANT PER ALS LICITADORS EN EL MOMENT DE PRESENTACIO DE LES OFERTES
Data de publicació: 31/07/2018 14:22 h
Descripció:
1.- GUARDAR de manera segura les claus requerides al llarg del procediment de la presentació de les ofertes.
2.- LES CLAUS SERAN NECESSÀRIES per a que la Mesa accedeixi al contingut de les ofertes presentades.
3.- LES CLAUS SERAN DEMANADES AL LICITADOR una vegada hagi presentat les ofertes.
4.- DEMANEM que en sol·licitar les claus, les mateixes es facilitin de la manera més ràpida possible.
5.- GUARDAR tota la documentació presentada en cadascun dels sobres i, els corresponents justificants de presentació per a qualsevol incidència que pugui sorgir.
6.- A través de la opció "ALTRA DOCUMENTACIÓ" podeu pujar més documents sense límit d'espai, però haurà de ser de 25MB en 25MB.
7.- Tota la documentació presentada haurà d'haver passat per un antivirus. Si es dóna el cas que en obrir les ofertes la Plataforma detectés alguna mena de virus,
automàticament serà rebutjat el document i, NO DONARÀ OPCIÓ D'OBERTURA.
TANCAT PERÍODE DE CONSULTES
Data de publicació: 25/09/2018 10:00 h
Descripció: TANCAT PERÍODE DE CONSULTES DE CONFORMITAT AMB EL PCAP.
E1804 (Acord marc d'homologació de proveïdors de programari i serveis associats per a les entitats que formen el grup de compra): IDENTITAT DELS LICITADORS
Data de publicació: 03/10/2018 17:00 h
Descripció: De conformitat amb allò establert a l'article 63.3. e) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, es dona publicitat als licitadors presentats al present expedient:
1.- Software Científico S.L
2.- Wolfram Research
3.-Tecnologia y Sistemas de dirección, S.L
4.- Vector Software, S.L
5.- ESSI PROJECTS, S.A
6.- LOGICALIS SPAIN, S.L.U
7.- RICOH SPAIN SERVICES, S.L.U
8.- T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U
9.- ICA INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES AVANZADAS, S.L
10.- INFORMATICA EL CORTE INGLÉS, S.A
11.- DOMINION DIGITAL, S.L
12.- GMV SOLUCIONES GLOBALES INTERNET SAU
13.- ALGORITMOS PROCESOS Y DISEÑOS, S.A
14.- CRAYON LIMITED
15.- INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES, S.A
16.- I.R.S. S.R.L


AVIS INFORMATIU a empreses licitadores E1804: PARAULA CLAU
Data de publicació: 03/10/2018 17:05 h
Descripció: Us comuniquem que en data 04/10/2018, us requerirem a través de la PSCP, la paraula clau del sobre B. DEMANEM que en sol·licitar la paraula clau, la mateixa es faciliti de la manera més ràpida possible.

En cas de no disposar de la paraula clau, no es podrà accedir al contingut dels sobres.

E1804: Resolució d'exclusió de CRAYON LIMITED.
Data de publicació: 22/10/2018 17:18 h
Descripció: Resolució de la Mesa de contractació conforme la qual s'acorda excloure al licitador CRAYON LIMITED de la licitació, en concret del LOT 4 (subministrament de llicències de SPS).
E1804: Resolució declarant deserts els lots 3 i 5.
Data de publicació: 05/11/2018 18:08 h
Descripció: Com a document adjunt facilitem a efectes informatius, la Resolució declarant deserts els lots 3 (Subministrament de llicències de Sales Force) i 5 (Subministrament de llicències de MatLab).
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya