Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Empreses Licitadores

Òrgan de contractació:
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
Codi d'expedient:
18/19
INFORMACIÓ IMPORTANT PER ALS LICITADORS EN EL MOMENT DE PRESENTACIO DE LES OFERTES
Data de publicació: 02/08/2018 13:20 h
Descripció: 1.- GUARDAR de manera segura les claus requerides al llarg del procediment de la presentació de les ofertes.
2.- LES CLAUS SERAN NECESSÀRIES per a que la Mesa accedeixi al contingut de les ofertes presentades.
3.- LES CLAUS SERAN DEMANADES AL LICITADOR una vegada hagi presentat les ofertes.
4.- DEMANEM que en sol·licitar les claus, les mateixes es facilitin de la manera més ràpida possible.
5.- GUARDAR tota la documentació presentada en cadascun dels sobres i, els corresponents justificants de presentació per a qualsevol incidència que pugui sorgir.
6.- A través de la opció "ALTRA DOCUMENTACIÓ" podeu pujar més documents sense límit d'espai, però haurà de ser de 25MB en 25MB.
7.- Tota la documentació presentada haurà d'haver passat per un antivirus. Si es dóna el cas que en obrir les ofertes la Plataforma detectés alguna mena de virus, automàticament serà rebutjat el document i, NO DONARÀ OPCIÓ D'OBERTURA.
Resolució per la qual es declaren inhabils determinats períodes, a l'efecte de còmput de terminis per resoldre els procediments de gestió pròpia.
Data de publicació: 02/08/2018 13:20 h
Descripció: A efectes informatius, com a document adjunt es facilita la corresponent Resolució.
INSTRUCCIONS PRESENTACIÓ OFERTES EN SOBRE DIGITAL 2.0.
Data de publicació: 02/08/2018 13:20 h
Descripció: A l'enllaç que s'indica a continuació trobareu materials d'ajuda per a la presentació d'ofertes mitjançant el Sobre Digital. Per a qualsevol incidència en la presentació, podeu posar-vos en contacte mitjançant l'adreça electrònica: sau.tic@gencat.cat (assumpte "Sobre Digital") o el telèfon 902 88 44 88 ext. 31.
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml
E1819 Contractació d'un servei de comptabilitat i gestió energética en modalitat SaaS (EMPRESES LICITADORES)
Data de publicació: 18/09/2018 16:48 h
Descripció: De conformitat amb allò establert a l'article 63.3. e) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, es dóna publicitat de la relació de licitadors que han presentat proposició al referenciat expedient:

1. ENERGY TOOLS CONSULTING, S.L
2. AZIGRENE CONSULTORES S.L
3. OPEN ENERGY 2012, S.L
4. RSM GASSO CIMNE ENERGY SL
AVIS INFORMATIU a empreses licitadores: PARAULES CLAU
Data de publicació: 18/09/2018 16:50 h
Descripció: Us comuniquem que en data 19/09/2018, us requerirem a través de la PSCP, la paraula clau del sobre A.
DEMANEM que en sol·licitar la paraula clau, les mateixa es faciliti de la manera més ràpida possible. En cas que no es faciliti la paraula clau, no es podrà accedir al contingut del sobre.

Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya