Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Esmenes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Polinyà
Codi d'expedient:
C-06/2018
Esmena cllàusula 1.4 del Plec de Clàusules Tècniques
Data de publicació: 03/05/2018 09:00 h
Descripció: PROFESSIONALS:

-L'equip de professionals del centre obert ha d'estar format per 3 professionals:

o 1 Educador/a social, amb funcions de coordinador
¿ Contractat 25 /setmanals
¿ Atenció directa

o 2 Integradors socials
¿ Contractat 20h/setmanals
¿ Atenció directa

- Les ràtios dels professionals seran, segons la Cartera de Serveis i el nou model SIS (Serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies): un/a director/a- coordinador/a, ràtio no inferior a 0,2; dos/dues educadores socials o un/a educador/ores socials i un/a integrador/a social per cada vint usuaris. Es pot disposar de monitors/ores de temps lliure per a activitats específicament lúdiques i de suport, de mestres per a reforç escolar i de mestres de taller per a la realització d'activitats específiques o prelaborals.
- La titulació exigida per als professionals de l'educació social ha de ser de diplomatura o grau en Educació social o professionals habil
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya