Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
GESTIÓ INTEGRAL SANITÀRIA I ASSISTENCIAL, AIE
Codi d'expedient:
20180147
CONVOCATÒRIA MESA DE CONTRACTACIÓ EXPEDIENT GINSA 2018147
Data de publicació: 23/03/2018 11:50 h
Descripció: Convocatòria de celebració de l'acte públic d'obertura del sobre B de les empreses admeses.
DIA: 26/03/18
HORA: 12:00
LLOC: SALA DE GERÈNCIA DE GINSA (Av. del Dr. Josep Laporte, 2, 43204 Reus)
CONVOCATÒRIA DEMOSTRACIÓ PRÀCTICA
Esmenat en data: 06/04/2018 14:55 h
Descripció: Convocatòria de la demostració pràctica a la empresa Global Planning Solutions SL (NIF B63863948) d'acord amb la clàusula 12.1 del plec de clàusules.
DIA: 12/04/2018
HORA: 12:00
LLOC: SALA 2 DE GINSA (Av. del Dr. Josep Laporte, 2, 43204 Reus)
ACTA MESA CONTRACTACIÓ OBERTURA SOBRE A
Data de publicació: 10/04/2018 16:20 h
Descripció: Acta de la mesa de contractació de l'obertura del sobre A
CONVOCATÒRIA MESA DE CONTRACTACIÓ EXPEDIENT GINSA 20170024
Data de publicació: 18/04/2018 18:10 h
Descripció: Acte obertura dels sobres «C» que contenen la documentació a valorar mitjançant criteris objectius avaluables de forma automàtica.
En aquest acte es comunicaran les empreses admeses i, si escau, excloses, així com les puntuacions obtingudes en els criteris de valoració avaluables amb judicis de valor (sobre B). I es procedirà a l'obertura dels sobres "C" de les empreses admeses.
L'acte tindrà lloc a les oficines de GINSA, ubicades a l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus (avinguda del Dr. Josep Laporte, 2, de Reus), el proper dia 20/04/2018 a les 12:15 hores, en el cas que s'aprovi l'informe de valoració dels criteris del sobre "B". En cas contrari, s'ajornarà l'obertura dels sobres "C".
ACTA MESA OBERTURA SOBRE B I INFORME TÈCNIC SOBRE B
Data de publicació: 11/05/2018 12:50 h
Descripció: Acta de la mesa de contractació obertura del sobre b i informe tècnic de valoració del sobre B.
ACTA MESA OBERTURA SOBRE C
Data de publicació: 10/07/2018 13:30 h
Descripció: Acta de la mesa de contractació de l'obertura del sobre C.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya