Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

INCIDÈNCIA GENERALITZADA EN APLICACIONS CORPORATIVES DE LA GENERALITAT ESTÀ AFECTANT LA PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA. ELS TÈCNICS ESTAN TREBALLANT PER TAL QUE PUGUI ESTAR RESOLTA AL MÉS AVIAT POSSIBLE.

 

Esmenes

Òrgan de contractació:
Universitat de Lleida
Codi d'expedient:
Exp. 2018/SER-08
Correccio errades plecs
Data de publicació: 21/03/2018 12:00 h
Descripció: Es publiquen:
a) Modificacio apartat 4.1.1 del plec de prescripcions tècniques: Horaris i personal mínim de vigilància
b) Modificació relacio de personal que presta aquest servei actualment a la UdL
Aquestos documents modifiquen els publicats en l'anunci de licitacio original.
Això implica un nou termini de presentacio de sol·licituds que queda establert en el dia 30 d'abril de 2018, a les 13 hores.
Enllaços diaris oficials
Data de publicació: 03/04/2018 08:45 h
Descripció: Es publiquen publicacions en diaris oficials de la correcció d'errades
Correcció errades plecs
Data de publicació: 13/04/2018 09:15 h
Descripció: De conformitat amb l'article 109, referent a la rectificació d'errors materials de fet, de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es publica que s'ha detectat una errada en els plecs tècnics (apartat 4.1.2 Auxiliars de serveis)
On diu:
"La UdL precisa del servei d'un auxiliar, que habitualment estarà a Rectorat, 230 hores anuals que sí han d'anar inclòs es en el preu de licitació ."
Ha de dir:
"La UdL precisa del servei d'un auxiliar, que habitualment estarà a Rectorat, 230 dies anuals que sí han d'anar inclòs es en el preu de licitació ."

Aquesta correcció no implica cap allargament del període de presentació de sol.licituds.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya