Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça
Codi d'expedient:
"(Expedient 147 2017 224 L 08 09)
Proponents que han concorregut a la convocatòria del procés de licitació mitjançant procediment obert simplificat i constitució de la Mesa de contractació.
Esmenat en data: 17/05/2018 15:15 h
Descripció: Prendre coneixement i fer públic que, finalitzat el termini per a la presentació de proposicions al procés de licitació mitjançant procediment obert simplificat, de les obres " Ampliació i reforma de la seu del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça (ampliació d'espais per millorar i ubicar serveis i supressió de barreres arquitectòniques)", (Expedient 147 2017 224 L 08 09) convocat mitjançant Decret de Presidència número 111/2018 de data 26 d'abril de 2018 han concorregut a la convocatòria els proponents següents:

Entrada Data reg. CIF/NIF Proponent
2018/640 16/05/2018 B25392366 CONSTRUCCIONS DEL PIRINEU 2001 SL
2018/643 16/05/2018 B25070418 CONSTRUCCIONES I EXCAVACIONES RIBAGORZA SL
2018/644 16/05/2018 B25012493 CONSTRUCCIONS PALLARS SL
2018/645 16/05/2018 B25483728 CONSTRUCCIONES RUEDA 2001 SL


Segon.- Ratificar la composició de la Mesa de contractació i emplaçar el dilluns, dia 21 de maig de 2018, a les 10 del matí, a la Sala de sessions del Consell comarcal de l'Alta Ribagorça
Mesa de contractació de la licitació mitjançant procediment obert simplificat, de les obres " Ampliació i reforma de la seu del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça (ampliació d'espais per millorar i ubicar serveis i supressió de barreres arquitectònique
Data de publicació: 21/05/2018 14:26 h
Descripció: Expedient 147 2017 224 L 08 09 - Mesa de contractació de la licitació mitjançant procediment obert simplificat, de les obres " Ampliació i reforma de la seu del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça (ampliació d'espais per millorar i ubicar serveis i supressió de barreres arquitectòniques)"

La Mesa de contractació ha proposat adjudicar les obres a favor del proponent que ha obtingut major puntuació resultant ser: B25483728 - CONSTRUCCIONES RUEDA 2001 SL incloent els compromisos de millores oferts i pel preu de 166.499,00 Euros que suposen una Baixa del 0,3790 % respecte al tipus de licitació.

Es requereix l'adjudicatari proposat a que, en el termini estabert a les bases constitueixi la garantia definitiva.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya