Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Ajuntament de l'Ametlla del Vallès
Codi d'expedient:
Sec 2017/209
Mesa De Contractació - Obertura Sobre A
Data de publicació: 27/02/2018 09:42 h
Descripció: 1r.- Nomenar membres de la mesa de contractació en l'expedient de "LA LICITACIÓ" abans esmentada, les següents persones:
President titular: Andreu González Gil
President suplent: Teresa Bada Franquet
Vocals titulars:
El regidora de Territori: Carles Borras Vadillo
L'interventor general: Javier Goytisolo Marquinez
La Tècnica: Rafael Molina Criado
L'assessor jurídic: Enric Juyol Villagrasa
La secretària general: Ana Mochales Collado
Vocals suplents:
Del/la regidor/a titular: Roser Ametller Sanchez
De l'interventor general: Carles Santaló Burrull
Del tècnic titular: Enric Costa Lluch
De l'assessor jurídic: Samanta Menendez Planes
De la secretària general: Paulina Montero Jiménez
Secretària de la mesa: Mónica Lopez Dominguez
Secretària de la mesa suplent: Maria Boter Garriga
2n.- Determinar que la mesa de contractació, per la contractació abans esmentada, es reunirà en acte no públic el dijous dia 1 de març de 2018, a les 11,30 hores, per tal de procedir a l'obertura del sobre A.
Obertura Sobre C
Data de publicació: 27/02/2018 09:43 h
Descripció: La mesa de contractació, en el procediment obert, per a la Licitació del CONTRACTE DE LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT I SEGURETAT VIÀRIA DE LA ZONA RESIDENCIAL NORD-OEST, A DOS CENTRES D'ENSENYAMENT PRIMÀRIA I A UN INSTITUT DEL T.M. DE L'AMETLLA DEL VALLÈS es reunirà, en acte públic, el dimarts, dia 6 de febrer, a les 8,30 hores, a les dependències municipals de l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, Pl. Ajuntament núm. 1, per tal de procedir a l'obertura del Sobre C (Aspectes de valoració objectiva).
Obertura Sobre C - ESMENA, PER ERROR, EN EL MES DE LA DATA D'OBERTURA
Data de publicació: 27/02/2018 12:09 h
Descripció: Descripció: La mesa de contractació, en el procediment obert, per a la Licitació del CONTRACTE DE LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT I SEGURETAT VIÀRIA DE LA ZONA RESIDENCIAL NORD-OEST, A DOS CENTRES D'ENSENYAMENT PRIMÀRIA I A UN INSTITUT DEL T.M. DE L'AMETLLA DEL VALLÈS es reunirà, en acte públic, el dimarts, dia 6 de MARÇ, a les 8,30 hores, a les dependències municipals de l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, Pl. Ajuntament núm. 1, per tal de procedir a l'obertura del Sobre C (Aspectes de valoració objectiva).
Obertura Sobre C - Modificació data i hora
Data de publicació: 02/03/2018 10:36 h
Descripció: La mesa de contractació, en el procediment obert, per a la Licitació del CONTRACTE DE LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT I SEGURETAT VIÀRIA DE LA ZONA RESIDENCIAL NORD-OEST, A DOS CENTRES D'ENSENYAMENT PRIMÀRIA I A UN INSTITUT DEL T.M. DE L'AMETLLA DEL VALLÈS es reunirà, en acte públic, el dimarts, dia 9 de març, a les 10,00 hores, a les dependències municipals de l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, Pl. Ajuntament núm. 1, per tal de procedir a l'obertura del Sobre C (Aspectes de valoració objectiva).
2a. MODIFICACIÓ DE LA DATA I HORA DE L'OBERTURA DEL SOBRE C
Data de publicació: 07/03/2018 12:21 h
Descripció: La mesa de contractació, en el procediment obert, per a la Licitació del CONTRACTE DE LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT I SEGURETAT VIÀRIA DE LA ZONA RESIDENCIAL NORD-OEST, A DOS CENTRES D'ENSENYAMENT PRIMÀRIA I A UN INSTITUT DEL T.M. DE L'AMETLLA DEL VALLÈS es reunirà, en acte públic, el dilluns, dia 19 de març, a les 11,15 hores, a les dependències municipals de l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, Pl. Ajuntament núm. 1, per tal de procedir a l'obertura del Sobre C (Aspectes de valoració objectiva).
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya