Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Parlament de Catalunya
Codi d'expedient:
615-00005/11
Publicació d'una esmena
Data de publicació: 19/09/2017 14:10 h
Descripció: En data 19 de setembre de 2017 s'ha publicat una esmena d'aquest anunci substituint l'annex 2.1 del plec de clàusules administratives per un nou annex relatiu a la Proposta de criteris quantificables automàticament del LOT 1 (demarcació de Barcelona)
Empreses admeses a licitació
Data de publicació: 20/10/2017 12:35 h
Descripció: Publicació de la llista d'empreses admeses i excloses a la licitació
Pròrroga de contracte
Data de publicació: 28/11/2019 12:00 h
Descripció: La Mesa del Parlament de Catalunya ha aprovat, en data 26 de novembre de 2019, la pròrroga del contracte. D'acord amb el punt 1.1 de l'article 159 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, es publiquen els informes justificatius de l'adequació de la pròrroga a la finalitat del contracte.
Diligència d'esmena
Data de publicació: 19/12/2019 13:30 h
Descripció: Esmena d'una errata en el text del certificat de l'acord de pròrroga del contracte
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya