Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Esmenes

Òrgan de contractació:
Universitat de Lleida
Codi d'expedient:
Exp. 2018/SER-08
Correccio errades plecs
Data de publicació: 21/03/2018 12:00 h
Descripció: Es publiquen:
a) Modificacio apartat 4.1.1 del plec de prescripcions tècniques: Horaris i personal mínim de vigilància
b) Modificació relacio de personal que presta aquest servei actualment a la UdL
Aquestos documents modifiquen els publicats en l'anunci de licitacio original.
Això implica un nou termini de presentacio de sol·licituds que queda establert en el dia 30 d'abril de 2018, a les 13 hores.
Enllaços diaris oficials
Data de publicació: 03/04/2018 08:45 h
Descripció: Es publiquen publicacions en diaris oficials de la correcció d'errades
Correcció errades plecs
Data de publicació: 13/04/2018 09:15 h
Descripció: De conformitat amb l'article 109, referent a la rectificació d'errors materials de fet, de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es publica que s'ha detectat una errada en els plecs tècnics (apartat 4.1.2 Auxiliars de serveis)
On diu:
"La UdL precisa del servei d'un auxiliar, que habitualment estarà a Rectorat, 230 hores anuals que sí han d'anar inclòs es en el preu de licitació ."
Ha de dir:
"La UdL precisa del servei d'un auxiliar, que habitualment estarà a Rectorat, 230 dies anuals que sí han d'anar inclòs es en el preu de licitació ."

Aquesta correcció no implica cap allargament del període de presentació de sol.licituds.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya