Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Palamós
Codi d'expedient:
20/2017 - 2017/5051
Suspensió reunió Mesa de contrtactació
Data de publicació: 13/12/2017 12:45 h
Descripció: Ahir a les 13.00 hores havia de tenir lloc la reunió, en acte públic, de la Mesa de contractació del contracte de les obres locals ordinàries d'arranjament d'un tram del camí de Castell, entre el càmping Benelux i el límit del terme municipal, per procedir a l'obertura dels sobres únics.

Dues de les empreses licitadores han tramès, en temps i forma, les seves ofertes a través de Correus i no van ser lliurades per Correus a l'Ajuntament. Per aquest motiu se'ls comunica que es va suspendre la reunió de la Mesa prevista per ahir, d'acord amb allò que estableix l'article 80 del Reglament de la Llei de contractes de les administracions públiques . Transcorreguts 10 dies naturals, a comptar des de la data d'imposició de les ofertes a Correus, sense que hagi rebut la documentació, aquesta no serà admesa a la licitació. El termini de 10 dies finalitza el dia 14 de desembre de 2017.

Tan aviat com arribi la documentació es convocarà la Mesa i es comunicarà el dia i hora.
Reunió de la Mesa de contractació per a l'obertura dels sobres únics
Data de publicació: 18/12/2017 08:45 h
Descripció: La Mesa de contractació es reunirà dimarts dia 19 de desembre de 2017 a les 13.00 hores al Saló de sessions de l'Ajuntament de Palamós (carrer Major núm. 56 1a planta) per procedir a l'obertura dels sobre únics.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya