Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Ajuntament de l'Ametlla del Vallès
Codi d'expedient:
Sec 2017/135
Constitució Mesa de Contractació i Obertura Sobre A
Data de publicació: 07/11/2017 10:24 h
Descripció: 1r.- Nomenar membres de la mesa de contractació en l'expedient de "LA LICITACIÓ" abans esmentada, les següents persones:

President titular: Andreu González Gil
President suplent: Teresa Bada Franquet

Vocals titulars:
La regidora de RRHH: Roser Ametller Sanchez
L'interventor general: Javier Goytisolo Marquinez
La Tècnica: Samanta Menendez Planes
L'assessor jurídic: Enric Juyol Villagrasa
La secretària general: Ana Mochales Collado

Vocals suplents:
Del/la regidor/a titular: Dolors Ferrer Orri
De l'interventor general: Carles Santaló Burrull
Del tècnic titular: Raül Rivero Ramos
De l'assessor jurídic: Crisant Tengo Vallderiola
De la secretària general: Paulina Montero Jiménez

Secretària de la mesa: Mónica Lopez Dominguez
Secretària de la mesa suplent: Maria Boter Garriga

2n.- Determinar que la mesa de contractació, per la contractació abans esmentada, es reunirà en acte no públic el divendres dia 10 de novembre de 2017, a les 10,15 hores, per tal de procedir a l'obertura del sobre A.
Anunci Obertura Sobre B
Data de publicació: 07/11/2017 10:26 h
Descripció: La mesa de contractació, en el procediment obert, per a la Licitació de la CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE SUPORT EN MATÈRIA DE RECURSOS HUMANS, INCLOENT EL SERVEI DE CONFECCIÓ DE NÒMINES I DOCUMENTS DE COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL es reunirà, en acte públic, el dimarts, dia 14 de novembre, a les 12,45 hores, a les dependències municipals de l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, Pl. Ajuntament núm. 1, per tal de procedir a l'obertura del Sobre B (Aspectes tècnics de valoració subjectiva).
Anunci Obertura SObre C
Data de publicació: 07/11/2017 10:27 h
Descripció: La mesa de contractació, en el procediment obert, per a la Licitació de la CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE SUPORT EN MATÈRIA DE RECURSOS HUMANS, INCLOENT EL SERVEI DE CONFECCIÓ DE NÒMINES I DOCUMENTS DE COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL es reunirà, en acte públic, el divendres, dia 17 de novembre, a les 12,00 hores, a les dependències municipals de l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, Pl. Ajuntament núm. 1, per tal de procedir a l'obertura del Sobre C (Aspectes de valoració objectiva).
Acta Sobre A
Data de publicació: 20/11/2017 09:54 h
Descripció: Acta Sobre A
Acta Sobre B
Data de publicació: 20/11/2017 09:55 h
Descripció: Acta Sobre B
Acta Sobre C
Data de publicació: 20/11/2017 09:57 h
Descripció: Acta Sobre C
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya