Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

COMUNICAT EN RELACIÓ AMB EL FUNCIONAMENT TÈCNIC DE LA PLATAFORMA ATÈS L'AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ DELS PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA https://bit.ly/2zuGR4A COMUNICAT SOBRE LA PUBLICACIÓ A LA PLATAFORMA DELS CONTRACTES TRAMITATS D'EMERGÈNCIA https://bit.ly/2S0fuWv ACTUALITZACIÓ DEL COMUNICAT SOBRE ELS ACTES D'OBERTURA DE SOBRES VIRTUALS O TELEMÀTICS (29 D'ABRIL DE 2020) https://bit.ly/2VTEmjS

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Xerta
Codi d'expedient:
03/2017
Concovatòria Mesa Obertura Sobre núm.1
Data de publicació: 05/10/2017 14:40 h
Descripció: convocatòria de la mesa de contractació de les obres incloses en el PROJECTE D'ARRANJAMENT AV. DE L'ESTACIÓ DEL MUNICIPI DE XERTA per al dia 11 d'octubre de 2017 per tal de procedir a l'obertura del sobre núm. 1, fent advertiment exprés que, segons allò establert a la Clàusula 17ª dels Plecs reguladors d'aquesta contractació, l'obertura del sobre núm. 1 "Documentació Administrativa" serà realitzada per la mesa en reunió interna i, si la mesa considera que no hi ha errors o omissions a esmenar procedirà, una vegada formalitzada l'acta corresponent, a assenyalar la data l'obertura del sobre núm. 2 "Proposta Econòmica", que serà publicada al perfil del contractant i notificada als licitador electrònicament. L'obertura del sobre núm. 2 sí serà realitzada en acte públic .
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya