Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Esmenes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Codi d'expedient:
022/2017-CONT
Rectificació errada material al PCAP
Data de publicació: 14/11/2017 15:20 h
Descripció: S'ha detectat una errada material al Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP):

1. A la clàusula 15.5.:

On diu: Les persones interessades hauran de presentar la documentació que es relaciona tot seguit en ORIGINAL EN TESTIMONI NOTARIAL O EN CÒPIA AUTÈNTICA O COMPULSADA.
Ha de dir: Documentació del sobre 1. Documentació administrativa. Les persones interessades hauran de presentar la documentació que es relaciona tot seguit en ORIGINAL EN TESTIMONI NOTARIAL O EN CÒPIA AUTÈNTICA O COMPULSADA.

2. A la clàusula 16:

On diu: 1.- Criteris avaluables en base a un judici de valor (sobre 3) fins a 49 punts:
Ha de dir: 1.- Criteris avaluables en base a un judici de valor (sobre 2) fins a 49 punts:

On diu: 2.- Criteris quantificables de forma automàtica (sobre 2) fins a 51 punts:
Ha de dir: 2.- Criteris quantificables de forma automàtica (sobre 3) fins a 51 punts:

Apartat 2.1. Oferta econòmica:

On diu: OME=oferta més econòmica
Ha de dir: OME=oferta més avantatjosa
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya