Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
Codi d'expedient:
CTN1601194
MESA DE CONTRACTACIÓ
Data de publicació: 24/01/2017 13:00 h
Descripció: Composició de la Mesa de Contractació.
ACTA MESA SOBRE A
Data de publicació: 03/02/2017 12:00 h
Descripció: Acta de la Mesa de Contractació de data 2 de febrer de 2017 d'obertura i examen del sobre A (documentació administrativa)
ACTA MESA ESMENES SOBRE A
Data de publicació: 10/02/2017 11:00 h
Descripció: Acta de la Mesa de Contractació de 7 de febrer de 2017 de l'examen i anàlisi de la documentació presentada pels licitadors per tal d'emenar la documentació del sobre A (documentació general).
ACTA MESA SOBRE B
Data de publicació: 10/02/2017 13:15 h
Descripció: Acta de la Mesa de Contractació de data 9 de febrer de 2017 d'obertura del sobres on figuren els criteris d'adjudicació sotmesos a judici de valor (sobre B).
DATA OBERTURA SOBRE C
Data de publicació: 14/02/2017 14:30 h
Descripció: La data prevista per l'obertura de pliques del sobre C (proposició econòmica) és el dia 2 de març de 2017 a les 11:00 hores a la sala del consell del carrer Provença 204-208 de Barcelona.
ACTA MESA VALORACIÓ INFORME TÈCNIC
Data de publicació: 02/03/2017 09:45 h
Descripció: Acta de la Mesa de Contractació de data 28 de febrer de 2017 de l'examen, anàlisi i aprovació de l'informe tècnic de valoració.
ACTA MESA SOBRE C
Data de publicació: 03/03/2017 15:00 h
Descripció: Acta de la Mesa de Contractació de data 2 de març de 2017 d'obertura de les proposicions econòmiques.
ACTA MESA OFERTES ANORMALS
Data de publicació: 08/03/2017 11:00 h
Descripció: Acta de la Mesa de Contractació de data 7 de març de 2017 de l'examen sobre l'existència d'ofertes amb valors anormals o desproporcionats.
ACTA MESA ESMENES SOBRE C
Data de publicació: 08/03/2017 11:00 h
Descripció: Acta de la Mesa de Contractació de data 7 de març de 2017 d'examen i anàlisi de la documentació presentada per esmenar el sobre C
ACTA MESA PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ
Data de publicació: 11/04/2017 11:30 h
Descripció: Acta de la Mesa de Contractació de data 24 de març de 2017 de la valoració desl informes de les ofertes anormals i de la proposta d'adjudicació.
ACTA MESA QUALIFICACIÓ DOCUMENTACIÓ
Data de publicació: 27/04/2017 14:00 h
Descripció: Acta de la Mesa de Contractació de data 27 d'abril de 2017 de qualificació de la documentació administrativa del licitador proposat com adjudicatari.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya