Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Consell Comarcal del Maresme
Codi d'expedient:
2.1.4/28/2015
Constitució de la Mesa i obertura del sobre núm. 1 de documentació administrativa
Data de publicació: 17/03/2016 13:30 h
Descripció: Constitució de la Mesa de la licitació i obertura del sobre núm. 1 de documentació administrativa el proper 5 d'abril de 2016 a les 13:30 hores (ACTE NO PÚBLIC)
Mesa contractació obertura sobre núm. 2 documentació tècnica (ACTE PÚBLIC)
Data de publicació: 06/04/2016 08:10 h
Descripció: Obertura del sobre núm. 2 de documentació tècnica relativa als criteris d'adjudicació que depenguin d'un judici de valor el proper dimarts 12 d'abril de 2016 a les 18:30 hores, i serà un acte públic.
Acta mesa contractació obertura sobre núm. 1
Data de publicació: 13/04/2016 11:00 h
Descripció: Acta de la constitució de la mesa de contractació i obertura del sobre núm. 1 de documentació administrativa de data 5 d'abril de 2016.
Obertura sobre núm. 3 de Proposició econòmica i documentació tècnica (ACTE PÚBLIC)
Data de publicació: 13/04/2016 11:05 h
Descripció: Obertura del sobre núm. 3 de Proposició econòmica i documentació tècnica relativa als criteris avaluables de forma automàtica, en acte públic, el dilluns 18 d'abril de 2016 a les 13:30 hores.
Acta mesa contractació obertura sobre núm. 2
Data de publicació: 26/04/2016 09:00 h
Descripció: Acta de la mesa de contractació de la licitació del servei de l'Oficina tècnica laboral del Maresme (OTL Maresme) d'obertura del sobre núm. 2 de documentació tècnica relativa als criteris d'adjudicació que depenguin d'un judici de valor de 12 d'abril de 2016.
Mesa de contractació lectura de l'avaluació del sobre núm. 3 (acte públic)
Data de publicació: 13/05/2016 15:00 h
Descripció: Convocatòria de la mesa de contractació per la lectura de l'avaluació del sobre núm. 3 el proper dimarts 17 de maig de 2016 a les 18:30 hores en ACTE PÚBLIC.
Acta mesa valoració informe de proposta d'avaluació del sobre núm. 3
Data de publicació: 30/05/2016 09:15 h
Descripció: Acta de la mesa de contractació per la valoració de l'informe de proposta d'avaluació del sobre núm. 3, proposta econòmica i documentació tècnica i proposta d'adjudicació de 17 de maig de 2016.
Acta mesa contractació obertura sobre núm. 3
Data de publicació: 07/06/2016 14:25 h
Descripció: Acta de la mesa de contractació d'obertura pública del sobre núm. 3 de proposició econòmica i documentació tècnica relativa als criteris d'adjudicació avaluables de forma automàtica de 18 d'abril de 2016.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya