Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Esmenes

Òrgan de contractació:
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
Codi d'expedient:
125/2016-SSC-PORH
Plecs de la licitació traduïts al castellà/Pliegos de la licitación traducidos al castellano
Data de publicació: 07/04/2016 13:25 h
Descripció: Plecs de la licitació traduïts al castellà/Pliegos de la licitación traducidos al castellano
Correcció d'errades en els Annexos 2 i 4 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, Exp. 125/2016-SSC-PORH / Corrección de errores en los Anexos 2 y 4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, Exp. 125/2016-SSC-PORH
Data de publicació: 08/04/2016 13:30 h
Descripció: Havent-se detectat errades en els Annexos 2 i 4 del Plec de Clàusules Administratives Particulars es procedeix a realitzar la rectificació corresponent.

Habiéndose detectado errores en los Anexos 2 y 4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se procede a realizar la rectificación correspondiente.
Correcció d'errades del Plec de Prescripcions Tècniques i ampliació del termini de presentació d'ofertes / Corrección de errores del Pliego de Prescripciones Técnicas y ampliación del plazo de presentación de ofertas
Data de publicació: 06/05/2016 11:45 h
Descripció: Havent-se detectat errades en el Plec de Prescripcions Tècniques es procedeix a realitzar la rectificació corresponent i a l'ampliació del termini per presentació d'ofertes fins el 19/05/2016 a les 11h.

Habiéndose detectado errores en el Pliego de Prescripciones Técnicas se procede a realizar la rectificación correspondiente y ampliación del plazo para presentación de ofertas hasta el 19/05/2016 a las 11h.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya