Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Codi d'expedient:
01.04.07-17/15
Anunci rectificatiu
Data de publicació: 01/08/2018 13:30 h
Descripció: Per la present es fa públic que en l'anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 4 de Gener de 2016, referent a l'aprovació dels Plecs de Prescripcions Tècniques i de Clàusules Administratives Particulars per a la contractació de serveis de redacció de projecte bàsic i d'execució per a la rehabilitació de la nau gran del Vapor, s'ha detectat una omissió pel que fa a la menció del cofinançament del servei.

Per tant, mitjançant el present anunci es complementa la publicitat de l'expedient i es fa constar que dita contractació és una actuació inclosa dins de l'operació "Projecte turístic industrial del Vapor Aranyó + Centre d'indústria viva", cofinançada (en un 50% sobre la despesa total elegible) pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, Eix 6, d'acord amb l'Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, per la qual s'aprovaven les seves bases reguladores (DOGC nº7078, de 14/03/2016), i gestionat per la DGAL del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya