Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Servei Català de la Salut (CatSalut)
Codi d'expedient:
TRD/15
punt 8 PS Pulsioximetre Annex 1A
Data de publicació: 09/11/2015 15:15 h
Descripció: Dins de l'annex 1A , en relació als Pulsioxímetres, es demana com a requisit indispensable la seva compatibilitat amb tots els sensors oximetrics BCI que proporcionin determinacions SpO2 i freqüències cardíaques. S'ha considerat excloure aquest requeriment de la teràpia.
Aclariment a l'annex 1 apartat 6 "oferta econòmica"
Data de publicació: 11/11/2015 11:15 h
Descripció: A la pàgina 14 de l'annex 1 allà on s'indica que "La puntuació màxima s'atorgarà a aquelles ofertes que igualin o superin el 10% de reducció respecte al preu de licitació de cada lot, (les ofertes amb una reducció d'un 10% o més, obtindran la mateixa puntuació)" no te validesa, s'ha de prendre com a referencia el que s'indica al quadre de característiques pàgina 9, Criteri d'oferta desproporcionada o anormal: "Es considerarà desproporcionada o anormal la baixada en l'oferta que el percentatge excedeixi en més de 10 unitats percentuals de l'import de licitació per a cadascun dels lots als quals es concorri".
Annex 1.A Modalitats oxigenoteràpia
Data de publicació: 11/11/2015 14:55 h
Descripció: Dins de l'annex 1A, en relació als valors de les taxes d'evaporació de l'oxigen líquid, consten uns valors de <0,65 l/dia per l'equip bàsic i de <0,40 l/dia per l'equip portàtil. S'ha considerat excloure aquest requeriment de la teràpia.
Propera publicació d'un anunci de correcció d'errades al DOGC
Data de publicació: 19/11/2015 13:10 h
Descripció: Us informem que properament es publicarà un anunci de correcció d'errades al DOGC i, un avís en relació als plecs publicats. Els terminis de presentació d'ofertes es reobriran d'acord al que s'indiqui a l'anunci de correcció d'errades.
Esmenes als plecs: informació als licitadors
Data de publicació: 23/11/2015 11:28 h
Descripció: Mitjançant Resolució, adjunta, s'informa als licitadors dels canvis efectuats en els plecs que regeixen aquesta contractació. En el cas que algun licitadors hagi presentat les seves proposicions, pot recollir-les per presentar-les de dins del nou termini.
Ampliació del termini de resolució del procediment de contractació
Data de publicació: 19/01/2016 14:00 h
Descripció: Mitjançant la següent Resolució s'informa als licitadors i interessats que el termini de resolució del procediment de contractació de referència s'amplia d'acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Resolució per definir de nou la composició de la mesa de contractació
Data de publicació: 10/02/2016 14:55 h
Descripció: Mitjançant la següent Resolució s'informa als licitadors i interessats, de la nova composició de la mesa de contractació de l'expedient de referència.
Publicació de les ofertes quantificables de forma automàtica
Data de publicació: 11/07/2016 14:50 h
Descripció: Per a informació de les persones interessades, adjunt, es publiquen les ofertes quantificables de forma automàtica presentades per les entitats licitadores.
Resolució de modificació del termini de tramitació de l'expedient de contractació de referència
Data de publicació: 30/01/2017 15:30 h
Descripció: Per a informació de les persones interessades, adjunt, es publica la Resolució per la qual es modifica el termini de tramitació de l'expedient de referencia per a l'any 2017, conservant els actes i tràmits realitzats fins a l'actualitat
Resolució per desistir del procediment de licitació de referència
Data de publicació: 06/02/2017 10:50 h
Descripció: Per a informació de les persones interessades, adjunt, es publica la Resolució per la qual es declara el desistiment del procediment de licitació TRD/15.
Comunicació aixecament suspensió terminis
Data de publicació: 10/06/2020 14:20 h
Descripció: Us comuniquem que en virtut de la disposició addicional vuitena del Reial Decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s'aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, i amb efectes automàtics des del dia 7/5/2020, es va aixecar la suspensió de terminis dels procediments de contractació decretada mitjançant el Reial Decret 463/20, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya