Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Viladecans Qualitat, S.L.
Codi d'expedient:
21/188
Resolució correcció errada material Plec de Clàusules Administratives Particulars
Data de publicació: 02/08/2022 14:50 h
Descripció: correcció errada material consistent en error de transcripció en el títol del sobre C
Convocatòria obertura sobre c (criteris objectius)
Data de publicació: 21/10/2022 14:45 h
Descripció: Per la present s'informa que el pròxim dimarts 25 d'octubre de 2022, a les 9:30h es durà a terme l'obertura dels sobres C (propostes econòmiques i altres criteris automàtics) a les oficines de VIGEM i els interessats podran assistir mitjançant la conexió a l'eina teams, a la que s'accedirà mitjançant el següent enllaç:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWZhYjY1ZWItY2VkNy00ZWQ3LTlmNjktYTMzODA3MmQ2OTUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d739e6e9-e3d6-438a-9c20-9e94e3259504%22%2c%22Oid%22%3a%223e377c1d-4c18-4f33-9d2b-d1f97b9fd040%22%7d
Ratificació valoració sobre B
Data de publicació: 24/10/2022 13:10 h
Descripció: Ratificació valoració sobre B
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya