Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya
Codi d'expedient:
CTTI-2022-119
Obertura pública de sobre únic (acte públic en streaming)
Data de publicació: 29/09/2022 14:36 h
Descripció: Per indicació del President, s'informa de l'obertura del sobre únic en acte públic en streaming. S'hi pot accedir a través de l'enllaç següent: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmJiMTUzMzctZThmMS00ODA0LTk0Y2UtY2Y3YTMzZWY5MTVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b9427dc-d30e-43bc-8c06-ff7253676fec%22%2c%22Oid%22%3a%2263d29b7f-15d9-4f3f-be66-d814373fb481%22%7d
Data de l'obertura pública del sobre únic (acte públic en streaming)
Data de publicació: 30/09/2022 10:26 h
Descripció: s'informa que la data d'obertura del sobre únic serà el proper 3 d'octubre de 2022, a les 12.00. S'hi podrà accedir a través de l'enllaç https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmJiMTUzMzctZThmMS00ODA0LTk0Y2UtY2Y3YTMzZWY5MTVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b9427dc-d30e-43bc-8c06-ff7253676fec%22%2c%22Oid%22%3a%2263d29b7f-15d9-4f3f-be66-d814373fb481%22%7d
Acta d'obertura pública del sobre únic
Data de publicació: 04/10/2022 16:01 h
Descripció: s'incorpora a l'expedient l'acta corresponent a la sessió de la Mesa de Contractació d'obertura del sobre que conté els criteris avaluables de forma automàtica (sobre únic)
Acta de la Mesa de contractació per a la verificació de documentació per a l'adjudicació
Data de publicació: 19/10/2022 09:46 h
Descripció: s'incorpora a l'expedient l'acta de la Mesa de contractació per a la verificació de documentació per a l'adjudicació
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya