Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya
Codi d'expedient:
CTTI-2022-200
Acta de la Mesa de contractació d'obertura del sobre A
Data de publicació: 15/09/2022 14:16 h
Descripció: s'incorpora a l'expedient l'acta corresponent a la sessió de la Mesa de Contractació d'obertura del Sobre A
Resolució de modificació de la composició de la Mesa de Contractació
Data de publicació: 21/09/2022 10:00 h
Descripció: s'incorpora a l'expedient la Resolució de modificació de la composició de la Mesa de Contractació
Acta de la Mesa de contractació d'obertura del sobre B
Data de publicació: 22/09/2022 08:46 h
Descripció: s'incorpora a l'expedient l'acta corresponent a la sessió de la Mesa de Contractació d'obertura del Sobre B
Obertura pública del sobre C (acte públic en streaming)
Data de publicació: 07/10/2022 11:48 h
Descripció: Per indicació del President, s'informa de l'obertura del sobre C en acte públic en streaming, que tindrà lloc el proper dia 10 d'octubre de 2022 a les 13.30. S'hi pot accedir a través de l'enllaç següent https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmVlNDJjMjItYTUwMy00MWFiLTg0NWEtYTI0OWRkNDc0Mzky%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b9427dc-d30e-43bc-8c06-ff7253676fec%22%2c%22Oid%22%3a%2263d29b7f-15d9-4f3f-be66-d814373fb481%22%7d
Acta de validació dels informes de valoració del sobre B
Data de publicació: 10/10/2022 08:51 h
Descripció: s'incorpora a l'expedient l'acta de validació dels informes de valoració del sobre B relatius als criteris d'adjudicació quantificables mitjançant un judici de valor
Acta de la Mesa de contractació d'obertura del sobre C
Data de publicació: 11/10/2022 08:51 h
Descripció: s'incorpora a l'expedient l'acta corresponent a la sessió de la Mesa de Contractació d'obertura del Sobre C relativa als criteris quantificables de forma automàtica
Acta de validació dels informes de valoració del sobre C i proposta d'adjudicació
Data de publicació: 25/10/2022 12:15 h
Descripció: s'incorpora a l'expedient l'acta de validació dels informes de valoració del sobre C i proposta d'adjudicació
Acta de la Mesa de contractació de verificació de la documentació per a l'adjudicació
Data de publicació: 15/11/2022 11:17 h
Descripció: s'incorpora a l'expedient l'acta corresponent a la sessió de la Mesa de Contractació de verificació de la documentació per a l'adjudicació
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya