Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Universitat de Barcelona
Codi d'expedient:
2022/9
Nomenament mesa
Data de publicació: 06/04/2022 14:35 h
Descripció: Es publica la resolució del nomenament dels membres de la mesa de contractació
Sessió virtual de la mesa - obertura del sobre B
Data de publicació: 11/05/2022 13:15 h
Descripció: Dia mesa: 19/5/22 - Hora: 10:30 - A través de l'enllaç del Teams següent:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2E1NWZjYTUtM2M1Ni00YzQ5LWIwNTEtZjdmNGI4YTVjNDM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2313cab-b1c3-4f3a-bb11-2157447ddbb4%22%2c%22Oid%22%3a%2206494d87-db51-4a3b-9639-d7db0eeab432%22%7d
Sessió virtual de la mesa - obertura del sobre C
Data de publicació: 27/05/2022 13:15 h
Descripció: Dia mesa: 31/5/22 - Hora: 10:30 - A través de l'enllaç del Teams següent:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDY1Y2E0ZDktOGEyNy00MWQwLWE1ZWQtNjI2YzJhYjY5OTll%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2313cab-b1c3-4f3a-bb11-2157447ddbb4%22%2c%22Oid%22%3a%2206494d87-db51-4a3b-9639-d7db0eeab432%22%7d
Actes obertura sobres A i B, i informe de valoració del sobre B
Data de publicació: 31/05/2022 12:40 h
Descripció: Es publiquen les actes corresponents a les sessions de la mesa d'obertura dels sobres A i B, i l'informe tècnic de valoració del sobre B.
Acta obertura del sobre i informe de valoració del sobre C
Data de publicació: 10/06/2022 10:25 h
Descripció: Es publiquen tant l'acta de la mesa d'obertura del sobre C com l'informe de valoració d'aquest sobre.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya