Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Universitat de Barcelona
Codi d'expedient:
2022/20
Nomenament de la mesa
Data de publicació: 23/03/2022 14:20 h
Descripció: Es publica la resolució del nomenament dels membres de la mesa de contractació
Sessió virtual de la mesa - obertura del sobre B
Data de publicació: 28/04/2022 14:25 h
Descripció: Dia mesa: 5/5/22 - Hora: 10:00 - A través de l'enllaç del Teams següent:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmI3MTEyYWQtNDc2ZS00MWU5LWE5M2UtNjEzNzAxYWU1NGI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2313cab-b1c3-4f3a-bb11-2157447ddbb4%22%2c%22Oid%22%3a%2206494d87-db51-4a3b-9639-d7db0eeab432%22%7d
Actes de la mesa i informe del sobre B
Data de publicació: 08/06/2022 10:15 h
Descripció: Es publiquen les actes de la mesa de l'obertura dels sobres A i B, i l'informe tècnic de valoració del sobre B amb els seus annexes
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya