Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Universitat de Barcelona
Codi d'expedient:
2022/7
Nomenament mesa
Data de publicació: 23/03/2022 13:55 h
Descripció: Es publica la resolució de nomenament dels membres de la mesa de contractació
Sessió virtual de la mesa - obertura del sobre B
Data de publicació: 26/04/2022 11:20 h
Descripció: Dia mesa: 3/5/22 - Hora: 10:00 - A través de l'enllaç del Teams següent:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzdhOGZiMzItZDYwNC00MDZlLTgyZGQtNzg5NjQ2MjFhNWFm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2313cab-b1c3-4f3a-bb11-2157447ddbb4%22%2c%22Oid%22%3a%22052e19c7-166f-4425-b176-0e0252f4ec1c%22%7d
Actes mesa obertura sobres A i B, i informe tècnic de valoració
Esmenat en data: 10/06/2022 12:05 h
Descripció: Es publiquen els actes de la mesa de contractació corresponents a les sessions d'obertura dels sobres A i B, i l'informe tècnic de valoració de les memòries i les proves
Sessió virtual de la mesa - obertura del sobre C
Esmenat en data: 13/06/2022 19:20 h
Descripció: Dia mesa: 16/6/22 - Hora: 10:30 - A través de l'enllaç del Teams següent:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmIzMTFmYmUtMzdmNi00YzhmLWJkM2MtMzI1Nzg2MjU0NDMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2313cab-b1c3-4f3a-bb11-2157447ddbb4%22%2c%22Oid%22%3a%2206494d87-db51-4a3b-9639-d7db0eeab432%22%7d
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya