Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Universitat de Barcelona
Codi d'expedient:
2022/93
Nomenament mesa
Data de publicació: 26/05/2022 13:20 h
Descripció: Es publica la resolució del nomenament dels membres de la mesa de contractació
Sessió virtual de la mesa - obertura del sobre B
Data de publicació: 21/06/2022 13:40 h
Descripció: Dia mesa: 23/6/22 - Hora: 14:00 - A través de l'enllaç del Teams següent:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjU0Y2FkOWItZmFjMy00YjIwLThhMWUtNTU2NGI4NjM5NTYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2313cab-b1c3-4f3a-bb11-2157447ddbb4%22%2c%22Oid%22%3a%2206494d87-db51-4a3b-9639-d7db0eeab432%22%7d
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya