Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Castelldefels
Codi d'expedient:
2/2022
Acta MC obertures sobres A i B
Data de publicació: 01/04/2022 11:00 h
Descripció: Acta MC obertures sobres A i B
Acta d'esmena de documentació sobres A
Data de publicació: 13/04/2022 14:00 h
Descripció: Acta de la Mesa de Contractació d'esmena dels sobres A
Acta obertura sobres C
Data de publicació: 06/05/2022 12:00 h
Descripció: Acta de la Mesa de Contractactació d'obertura sobres C
Diligència rectificació acta de mesa de contractació obertura sobre C
Data de publicació: 09/05/2022 12:00 h
Descripció: Diligència de rectificació acta de mesa de contractació d'obertura de sobres C del quadre de puntuació del Lot 2 dels criteris automàtics de data 4 de maig de 2022
Acta aclariment valors desproporcionats
Data de publicació: 13/05/2022 10:10 h
Descripció: Acta de la Mesa de Contractació d'aclariment valors anormalment baixos Lot 1
Acta proposta adjudicació lot 2
Data de publicació: 30/05/2022 11:45 h
Descripció: Acta de la Mesa de Contractació de revisió documentació oferta amb valors anormalment baixos i proposta d'adjudicació LOT 2
Acta revisió de documentació Lot 1
Data de publicació: 02/06/2022 15:00 h
Descripció: Acta de la Mesa de Contractació de revisió de la documentació prèvia a l'adjudicació del Lot 1
Acta de revisió de documentació Lot 2
Data de publicació: 03/06/2022 14:00 h
Descripció: Acta de la Mesa de Contractació de revisió de documentació prèvia a l'adjudicació lot 2
Acta MC per analitzar incompliments detectats
Esmenat en data: 08/07/2022 10:25 h
Descripció: Acta de la Mesa de contractació per analitzar els incompliment detectats a les propostes de les empreses presentades del Lot1 del contracte de manteniment del clavegueram municipal dintre del cicle integral de l'aigua.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya