Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Recursos

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Castelldefels
Codi d'expedient:
2/2022
Interposició recurs especial
Data de publicació: 03/08/2022 14:35 h
Descripció: En data 1/8/2022 s'ha interposat recurs especial en matèria de contractació N-2022-0355 davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic del contracte de servei de manteniment del clavegueram (lot 1)
Resolució recurs especial
Data de publicació: 25/10/2022 10:00 h
Descripció: En data 24 d'octubre de 2022, ha estat notificada resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en la que acorda:

1.- Inadmetre, per extemporaneïtat i per manca de legitimació, el recurs especial en matèria de contractació presentat per J.O.F.C., en nom i representació de l'empresa AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA, SA contra l'exclusió de la seva proposició, en quant al lot 1, del contracte de servei de manteniment del clavegueram municipal dintre del cicle de l'aigua de coordinador de seguretat i salut a obres de clavegueram del municipi de Castelldefels, i contra l'acord del ple de l'Ajuntament de data 21 de juliol de 2022 que declara deserta la licitació, licitat per l'AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS (expedient 2021/21803 Lot 1).

2.- Declarar que no s'aprecia la concurrència de mala fe o temeritat en la interposició del recurs, per la qual cosa no escau la imposició de la sanció prevista en l'article 58.2 de la LCSP.

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya